CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

 1. Điều kiện áp dụng
  Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Nhà Xinh Vũng Tàu đảm bảo quyền lợi của khách hàng bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền.
 2. Điều kiện trả hàng
  Khách hàng đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:
  • Khách hàng đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;
  • Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;
  • Nhân viên Nhà Xinh Vũng Tàu giao sai sản phẩm cho Khách hàng (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv…);
  • Sản phẩm Khách hàng nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà chúng tôi cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;
 3. Không được thay đổi ý định mua hàng
  Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Khách hàng thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.
 4. Tình trạng của hàng trả lại
  Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Khách hàng lưu ý cần phải gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm, hóa đơn VAT, tem phiếu bảo hành… nếu có và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. Nhà Xinh Vũng Tàu khuyến khích Khách hàng chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần.
 5. Chi phí trả hàng
  Nhà Xinh Vũng Tàu và Khách hàng sẽ trao đổi thống nhất về việc ai sẽ là người chịu phí vận chuyển đối với hàng trả lại.
 6. Hoàn tiền cho Hàng trả lại
  Nhà Xinh Vũng Tàu sẽ chỉ hoàn tiền cho Khách hàng khi Nhà Xinh Vũng Tàu đã nhận được Hàng trả lại như trong ảnh phản hồi của khách hàng. Tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng được chỉ định của Khách hàng.
  Lưu ý: Với đơn hàng COD, Khách hàng có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả.