Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 20 đường 30/4, P.9, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
SĐT: 0912 937 927
Email: nhaxinhvungtau@gmail.com / info@nhaxinhvungtau.com
Website: www.nhaxinhvungtau.com